Gør tingene i den rigtige rækkefølge​

Man kan kun glæde sig over, at vi i Danmark for mange mange år siden indførte det, der i nyere tid kom til at hedde planloven, kommuneplaner og lokalplaner.


Det indretter hele vores samfund på en helhedsorienteret og hensigtsmæssig måde med sikring af værdier og efter principper, som er demokratisk besluttet af folketing og kommunalbestyrelser og med borgerinddragelse (høring).Et samfund i balance og harmoni – ”spillereglerne” er kendte og demokratisk besluttet.

Borgerne har sikkerhed for, at sådan er levevilkårene i deres område. Man kan investere og indrette sig i tryghed.


Og i bund og grund en beskyttelse for borgerne mod markedskræfternes frie spil.

MEN – der er mulighed for at ændre ved en lokalplan og/eller kommuneplan – typisk er det kommunalbestyrelsen, som udarbejder et tillæg til kommuneplanen. Man kan undre sig over udtrykket ”tillæg”. Ville det ikke være mest naturligt at kalde det en ”fravigelse” til kommuneplanen/lokalplanen? Umiddelbart tænker man, om det er fordi udtrykket ”tillæg” er et positivt ladet udtryk, som så ikke giver anledning til samme reaktion og opmærksomhed som udtrykket ”fravigelse”.


Efter kommunalreformen, hvor erhvervspolitikken blev kommunalliseret, har vi set en voldsom fokus på vækst og udvikling. Konkurrence og krig mellem kommunerne om at skabe gode vilkår for vækst og udvikling og hvem der kan ”care” sig mest om erhvervslivet, har topprioritet hos de fleste byråd.


Kommuneplaner/lokalplaner skal ikke stå i vejen for det – man laver et ”tillæg”.

Det er legitimt. Den demokratiske forpligtigelse til et ”tillæg” imødekommer man med en høring hos borgerne.


Når man ser på den store betydning for borgerne som helhed, at vi har ”planer” i Danmark, der regulerer det hele og skaber tryghed, er det vigtigt, at høringer bliver vægtet som fortjent.

Tidligere, da især de almene boligforeninger opstod, byggede man to – tre etagers blokke. Dengang valgte man at udarbejde kommuneplaner, hvor områderne til disse ”højhuse” blev planlagt – typisk uden for ”åben-lav” boligbebyggelse og bycentre. Sikkert i erkendelse af, at de ellers ville bryde bymiljøerne med deres voldsomme størrelse og dermed også berøre mange borgere.


Man respekterede de vigtige principper for borgerne i kommuneplaner/lokalplaner.

Man besluttede tingene i den rigtige rækkefølge. Det var en ganske naturligt ting – alt andet ville være forkert. 


Damtoften i Ringkøbing og tilsvarende i Skjern er gode eksempler.

Nu ser vi en ny udvikling indenfor boligbyggeri med højhuse. Det er kommet for at blive og vil udvikle sig meget. ikke mindst, hvis man lukker op for at placere dem nær bycentrene.

Det blev tydelig og aktuel ift. private investorers ønske om at bygge 5-etagers højhuse nær bycentret i Videbæk.


I Skjern så vi et forsøg på det.

I Videbæk vil et tillæg (en fravigelse) til lokalplanen ændre bestemmelser for bygningshøjde (fem etager), bebyggelsesprocent og opholdsarealer og hvad der deraf følger.Det er en fravigelse på netop de vigtigste principper for borgernes sikkerhed med en lokalplan:

arealets overordnede anvendelse,bebyggelsesprocent,bebyggelsens største højde,andre særlige hensyn, som skal iagttages, for eksempel bygningsbevaringshensyn.

Derfor bør man – set i lyset af disse højhuses voldsomme indgriben i mange menneskers levevilkår og bybilleder – gøre tingene i den rigtige rækkefølge og som man tidligere gjorde: gennem lokalplaner, kommuneplaner og helhedsplaner og hvad de ellers kaldes, få udpeget områder til disse højhuse.


Hvis der er et behov for lejeboliger, vil der også være investorer – med andre ord, man behøver ikke frygte for, at ”væksten” forhindres ved at respektere vigtige principper med lokalplanerne.


Debatten i Videbæk har bl.a. taget ugangspunkt i, hvordan det passer ind i bybilledet – Smag og behag. Et affødt resultat af kommuneplaner/lokalplaner er, at begrebet ”smag og behag” bliver elimineret. Den følelse er naturligt forskellig fra menneske til menneske. Det er vel nok den følelse, der giver anledning til flest diskussioner mennesker imellem. Men netop derfor kan det aldrig være en vægtig begrundelse for et tillæg (en fravigelse) til en lokalplan eller kommuneplan.


Helge Albertsen og Linda Nielsen

Byrådspolitikere


#denrigtigerækkefølge

25 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle