Et halvt år som byrådsmedlem

Et halvt år som byrådsmedlem er gået og derfor giver det jo anledning til evaluering.


Det har været en spændende og lærerig periode. Og man må lære, at ting tage tid og der i vores demokrati er mange procedurer og processer, der skal gennemføres, inden tingene realiseres. Det kræver tålmodighed.

Overordnet har vi fået opdateret vores vision. I den forbindelse var/er der nedsat arbejdsgrupper, som på specifikke politikområder skal være med til at definere politikken overordnet. Disse grupper deltog/deltager jeg i. Jeg kan bedst lide ”hands on” og det er der, man får indflydelsen. Pt. er det i Plan og Udvikling, gruppearbejdet foregår.

I beskæftigelsesudvalget har vi fokus på at få alle med i disse gode tider. Gode drøftelser hvor der er en generel enighed i udvalget om det. Ligeledes enighed om, at uddannelse er et nødvendigt redskab. Ikke de store ideologiske træfninger – dejligt.

Børne- og familieudvalget er noget mere udfordret. Økonomien hænger ikke sammen. Derfor megen fokus på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes for at spare.

Senest problemet med at et stigende antal børn sendes i specialinstitutioner. Det er med til at ødelægge økonomien. Som det er fremgået af Dagbladet, skal det nu undersøges nærmere med en ny decentral struktur – klyngedannelse, hvor økonomiske incitamenter skal nedbringe antallet af børn, som flyttes over i specialinstitutionerne. Jeg er nødt til at være ærlig og sige, at jeg er usikker ved modellen:

1. Vi bevæger os ind i ukendt land, hvor ingen reelt ved, hvad vi får ud af det?

2. Vil vi spare noget og hvad med børnene – der er vel gode grunde til, at de flyttes over i specialinstitutioner?

3. Institutionerne skal igen igennem en strukturændring.


Vi har megen fokus på forebyggelse generelt i kommunen, men vi må nok

konstatere, at den pressede økonomi gør det svært.

For mig understreger det behovet for at se på, hvordan vores

skolestruktur kan ændres, så vi kan bruge pengene på at udvikle folkeskolen, specialinstitutionerne og pasningsinstitutionerne – det vil være at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, når vi snakker forebyggelse.


Tak til borgmesteren for at han gav udtryk for, at der bør laves en arbejdstidsaftale med folkeskolelærerne. Vi har haft de indledende drøftelser med lærerne og afstemt forventningerne. Lærerne har med resultatet ved deres urafstemning ved overenskomstforhandlingerne på det off. område fremstrakt en hånd.


Selvfølgelig skal det lykkes. Det bør udvalget kunne imødekomme overfor en af de største personalegrupper under udvalgets område. For mig vil det være det nye udvalgs svendeprøve.


Landdistriktsrådet er sprængfyldt med entusiasme – Skønt at konstatere de mange ildsjæle i sognene, som skaber initiativer, som vi så forsøger at støtte bedst muligt i landdistriktsrådet.

På sidste møde var der enighed om at få projektet ”omdannelseslandsby” skubbet i gang i en landsby, så vi kan få et gennembrud til inspiration for de andre landsbyer.


Ligeledes lytter vi til et stærkt ønske om muligheden for lejeboliger i landsbyerne – det arbejder vi også med at skabe grundlag for.

I Ringkøbing Skjern Forsyning har vi fået nogle sager sat på plads. Vi har også der vores behov for at se på økonomien, da vi central fra er underlagt et prisloft. Vi har fokus på en god dialog med vores ejer – kommunen – som bl.a. indeholder ønsket om at få flere opgaver, så vi kan få mere synergi ud af de mange kvalifikationer i Forsyningen og mere volumen til vores faste omkostninger. Det er en forudsætning for, at vi på sigt kan bevare selskabet på lokale hænder.


Halvåret sluttede med en fantastik oplevelse ifm. med vielsen af et brudepar på Sydmolen i Hvide Sande.

Vejret var fantastisk – omgivelserne var fantastiske og parret var fantastisk.

Derfra billedet.

18 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle