Logo
Mød spidskandidaterne

Mød spidskandidaterne

Mød spidskandidaterne

17. marts 2024

Vi skal vælge vores spidskandidat til kommunalvalget i 2025. Jens Jensen og Irene Lund Pedersen er på valg - og du kan møde dem her. 

Jens Jensen

Jens Jensen

Jeg hedder Jens Jensen, jeg er 43 år og bor i Skjern. Jeg er gift med Joan, der arbejder på Egvad Plejehjem, og så er jeg far til fire.

Jeg har arbejdet med brand og redning i 24 år, jeg har altid haft en passion for det at hjælpe mennesker i nød.

Jeg har altid haft politik helt tæt på. Min bedstefar var Socialdemokratisk borgmester i Holstebro, så det at diskutere politik har jeg lært fra barnsben.

Jeg blev valgt til byrådet i 2021 og sidder med i Social og Sundhedsudvalget, Erhvervs- Klima- og Arbejdskraftudvalget, Arbejdskraftrådet, Beredskabskommissionen og er næstformand i Stauning Lufthavn

Jeg har altid været optaget af, at vi har gode og trygge sundhedstilbud her i kommunen. Netop derfor gik jeg ind i debatten, da regionen ville nedlægge lægebilen, uden at erstatte den med noget andet. Det lykkedes at få overbevist regionsrådet så vi pr. 1/6 får en paramediciner-bemandet akutbil.

Det er meget vigtigt, at vi i Socialdemokratiet er med til at sætte vores aftryk både på børne- og familieområdet, og på social- og sundhedsområdet. Vi er stadig ikke lykkedes med at fange alle børn med ordblindhed i folkeskolen. Det dur ikke, at det først er ude på erhvervsskolerne, at der bliver taget hånd om ordblindheden. På social- og sundhedsområdet er vi udfordret på økonomien. Vi kæmper en brav kamp for at få tilført mere økonomi til området for at undgå de værste besparelser.

Vi har et godt samarbejde i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Vi favner bredt, og på vores gruppemøder udveksler vi idéer og inspirerer hinanden. 

Vi skal også i fremtiden turde at gå forrest. Vi skal med ind til forhandlingsbordet, og sætte så meget socialdemokratisk politik på dagsordenen, som muligt.

Jeg har en mission, om at vi skal gå mindst et mandat frem ved næste valg. Det lykkes kun, hvis vi klart og tydeligt markerer vores politik, både over for vores medlemmer, pressen, og på de sociale medier.

Som spidskandidat skal man turde at træffe beslutninger, også i pressede situationer. Jeg har stået i pressede situationer både i politik, og i brand og redningstjenesten. Derfor har jeg også valgt at stille mit kandidatur til rådighed som spidskandidat for vores parti. 

Irene Lund Pedersen

Irene Lund Pedersen

Jeg hedder Irene Lund Pedersen, er 50 år og bor i Vorgod-Barde. Jeg er udlært mejerist og har arbejdet i mejeribranchen i 27 år. Pt. er jeg på 16 timer om ugen, så der også er plads til byrådsarbejdet, og den balance er jeg utrolig glad for.

I 2002 blev jeg medlem af Socialdemokratiet, fordi de tager ansvar for et samfund, hvor alle skal have mulighed for at bidrage, og hvor vi løfter i fællesskab. Undervejs har jeg været kassere i partiforeningen, derefter næstformand og 2 måneder efter det, blev jeg formand, da Viktor blev syg. Herefter fortsatte jeg som formand nogen år, og så var jeg klar til at opstille til Byrådet ved valget i 2017, hvor jeg blev valgt ind.

Jeg har nu siddet i Byrådet i godt 6 år, hvor jeg sidder med i Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Landdistriktsrådet, Kunstrådet, Klimarådet og så er jeg kommunens repræsentant i Fredningsnævnet. Særligt klimaet har min bevågenhed, fordi det er os i den vestlige verden, der har skabt klimaudfordringerne, og så skal vi også være med til at løse dem.

Som politiker vil jeg sidde med ved bordet. Det skal være meget slemt, hvis jeg stiller mig udenfor. Jeg vil ind til bordet, jeg vil have indsigt og jeg vil have indflydelse. Samtidig kan jeg lide at bruge mit overblik til at se på de overordnede strukturer og balancer i vores kommune, og så er det vigtigt, at vi har en god kommunikation til Christiansborg.

Jeg sætter pris på, at vi er et Socialdemokratisk hold med forskellige ansigter og interesser. Det er en styrke, som vi skal bruge og sætte i spil, både i byrådsgruppen, i bestyrelsen og hos medlemmerne. Vi skal udfordre hinanden, men vi skal også løfte i flok, så vi fortsat udvikler vores område og passer på hinanden