BESTYRELSEN

KALENDER

GENERALFORSAMLING & PARTIET

Sommerferie hilsen

Kære medlemVi er på vej mod sommerferie. Derfor sender vi dig en hilsen og et lille tilbage blik på første halvår 2018. Vi i bestyrelsen, har fundet vores ben og har valgt at lægge vore kræfter i at forskelligearrangementer for jer, som medlemmer af partiet. Vi håber meget på din interesse for dekommende arrangementer. I maj havde vi det første medlemsmøde, med politisk indlæg af Søren Elbæk, Anette Lind og en mulighed for at møde den socialdemokratiske kandidat til EU-valget Niels Fuglsang. Desuden havde vi også inviteret alle med interesse til en ulvedebat.Ved det lukkede medlemsmøde fortalte Søren Elbæk hovedpunkterne i det Socialdemokratiske oplæg til de kommende budgetforhandlinger for 2019. Socialdemokratiet vil blandt andet, arbejde for en forbedring af 0 til 6 års området. Samarbejdet med Venstre går fint og der bliver arbejdet med en del socialdemokratiske mærkesager i byrådet.Anette Lind kom med sidste nyt fra Christiansborg. Hun kunne fortælle, at der er uro i regeringen, at LA har svært ved, at styre deres politiske bagland og at LA ministrene ofte er uden egentlig støtte i deres politiske gruppe, men på trods af ”kaos” er der ikke umiddelbart udsigt til valg. Skulle Lars Løkke trykke på valgknappen, er Anette og de andre socialdemokratiske kandidater klar til valgkamp og forhåbentlig med en ny socialdemokratisk ledet regering til følge.Niels Fuglsang fortalte om hans mærkesager og hvorfor han vil vælges. Han vil blandt andet arbejde på at gøre op med den økonomiske ulighed der er i EU.Efter medlemsmødet var der debatmøde omkring ulven i vores område. Det var et tværpolitisk-møde med deltagelse af S. DF. V og gruppen for ulve i Danmark. Mødet var åben for alle med interesse. Flere end 50 mødte op. Debatmødet blev indledt med et oplæg af naturvejleder Sabine Jensen der har studeret ulve i Tyskland. Efter oplægget var der panel debat. I panelet var vores Anette Lind, Dennis Flydtkjær fra DF, Erik Poulsen EU-kandidat for Venstre og Leif Meldgaard fra Ulveforum.comEn god aften med en livlig debat, men med John G som ordstyrer, blev der holdt en sober tone. Tak til John.Vi er allerede klar med næste medlems arrangement, den bliver afholdt den 15. september i Adventurepark Ringkøbing fra kl. 13.00 til 17.00. Mødet vil være et familie arrangement hvor medlemmer af socialdemokratiet Ringkøbing Skjern kan invitere børn og børnebørn med. Medlemmer er gratis. For ikke medlemmer, vil der være en brugerbetaling på 50 kr. Børn under 7 er gratis. Der vil være en kaffepause og et kort politisk indlæg fra Søren omkring kl. 14.30. Sæt kryds i kalenderen, vi håber at der er mange der har lyst til at slå en viceborgmester i golf 😊Der kommer mere info omkring arrangementet efter sommerferien.Vi har i bestyrelsen besluttet, at der vil blive holdt 2 faste medlemsmøder om året, hvor det før sommerferie vil være et debatmøde kombineret med et medlemsmøde, og efter sommerferien vil det være et familieorienteret medlemsmøde, datoerne er fastlagt for 2019, debatmødet er den 6. maj og familie mødet er den 12. september, udover det, vil der blive afholdt medlemsmøder efter behov.Til slut, vil vi i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ønske jer en rigtig god sommerferie. Vi glæder os til at se jer den 15. september i Adventurepark Ringkøbing.De bedste hilsnerFormand for Socialdemokratiet Ringkøbing Skjern.Per Kamp StefansenTel: 21757594Mail: stefansen1967@gmail.com​

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 19.00 – 21.00 Skjern Dagsorden.1: Godkendelse af referat2: Gennemgang af økonomi-status og medlemsstats3: Opsamling på medlemsmøde, ulvemøde/debatmøde.4: Næste medlemsmøde.5: Hjemmeside/Facebook.6: Evt.: Til stede: Per, Jill, Tanja, Erik, KajAfbud fra: Benjamin, Sally Af referatet fremgår de tinger der kræver opfølgning med understreget tekst Godkendelse af referatReferatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden yderligere kommentar Gennemgang af økonomi-status og medlems statusGennemgang af økonomi og medlems status, uden yderligere kommentarer. Evaluering af medlemsmøde og ulvemøde/debatmødeMedlemsmøde: ønske om større deltagelse og afkortning af tiden. Men ellers er modellen fin.Start lidt senere evt. kl. 18.00 og mere lokalt islæt.Skal der være mad?Godt med kontakt med kommunalpolitikere Åbent debatmøde: god idé - hold fast i den model. Der var livlig debat og oplæg der gav kant. Der skal planlægges et nyt d. 6. maj 2019. Ideer: Søren og Hans – meget gerne kommunalpolitisk Datoer for kommende medlemsmøder blev aftalt:• Lørdag d. 15. september 2018: Adventure park• Mandag d. 6. maj 2019: Debatmøde- kombineret med medlemsmøde.• Lørdag d. 14.september 2019: Nyt arrangement skal planlægges. Kommende Medlemsmøde:Lørdag den 15. september kl. 13.00 -17.00Pris 80 kr. pr. personMedlemmer med familie relationer. Praktiske opgaver:• Kalenderbookning hos Politiker! (Per)• Skal der bookes et antal hos Adventurepark? (Sally)• Gennemgå området og forbered dagen (Sally, Kaj og Per)• Gameplan: (Sally og Kaj)• Invitationer – save the date! (Tanja laver forslag) – Per sender ud.• Tilmelding skal sendes til Jill på Mail: libner@skjern-net.dk eller telefon 22295342. (Jill)• Kage og Kaffe, Juice (Bestyrelsen – opgaverne fordeles ved bestyrelsesmødet dagen før) Oplysninger i invitation:• Én skal være medlem• Alle medlemmer er gratis, - medlemmer på dagen er også gratis.• Oplysninger:▪ Navn, hvem er medlem hvem er ikke ▪ Ønskes medlemskab?▪ Alder på børn.• Tidsfrist: fredag 31.8• Børn under 7 år er gratis.• Pris: Medlemmer: gratis, Ikke medlemmer: 50kr.• Betaling: på Mobile Pay til 22295342 (Jill)• Konkurrencer med politikerne: Slå Søren i golf eller vælt John G. omkuld i Bumper ball. Program:• 13.00: Velkomst ved Formand• Opdeling og igangsætning af aktiviteter• 14.30-15.15: kaffe, kage og Juice med orientering og dialog fra byrådspolitikere• 15.15 – 16.50: Næste omgang aktiviteter• 16.50: Afslutning og tak for i dag Hjemmeside.Hjemmesiden skal opdateres med kalender, referater, bestyrelsesmedlemmer mm.(Per) Facebook – løbende opdateringer (Tanja) Hvert bestyrelsesmedlem fremsender billede ved byskilt sammen med en kort tekst – INDEN SOMMERFERIEN,  Eventuelt... • Dynamikdagen i Lem: d. 23.6 kl. 9.30-14.00 (Smedetorvet) Soc. Har en plads. Sally, John, Søren, Niels Fuglsang er med på dagen. Pavillon opstilling (Erik og Sally/Kaj)Bestilling af Bolcher og balloner (Jill)Roser (Søren)Borde og stole må lånes på stedet.• GDPR: Vejledning sendes til Tanja som sætter sig ind materialet. (Per)• Kalender til kommende halvår: (Tanja)  Opfølgning • Tiltag i forhold til kommende ind/udmeldelser. – (Per og Kaj)• Medlemsansvarlig ændring i MF-dialogen(Per)• Til kalender: Dato for generalforsamling mandag d. 18. februar (Per og Tanja)• Nyhedsbrev (Per)• Praktiske opgaver til kommende medlemsmøde- se oversigt (Alle)​ 

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. april 2018 kl. 19.00 – 21.00 3F i Ringkøbing Dagsorden.1. Godkendelse af referat2. Gennemgang af økonomi samt medlemstal.3. Orientering fra Organisatorisk møde samt repræsentantskabsmøde4. Hjemmeside billeder.5. Nyt fra byrådet.6. Opfølgning på medlemsaktiviteter.7. Siden sidst8. 1. maj9. Evt.Til stede: Per, Kaj, Jill, Tanja, Erik, Benjamin, Sally Af referatet fremgår de tinger der kræver opfølgning med understreget tekst Godkendelse af referat Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden yderligere kommentar Gennemgang af økonomi samt medlemstalGennemgang af periodens medlemstal. Vurdering at antallet af medlemmer er tilfredsstillende!Rollen som medlemsansvarlig: evt. kontakt til medlemmer - tildeles Kaj…Per orienterer Soc´s hovedkontor herom.  Orientering fra Organisatorisk møde samt repræsentantskabsmødeInput fra deltagelse fra Organisatorisk møde:Kontakt til nye medlemmer og give orientering evt. aktiviteter og personer medlemmet kan kontakte.Undersøgelser viser at mere fokus på medlemmer giver et godt resultat. Kaj og Per, laver et oplæg på aktiviteter for indmeldte udmeldte medlemmer. Repræsentantskabsmøde:Generel orientering Hjemmeside billeder. Hvert bestyrelsesmedlem fremsender billede ved byskilt sammen med en kort tekst, senest udgangen af uge 18. Nyt fra byrådet.Gennemgang ved John G. Helge Albertsen og Søren ElbækGennemgang fra Region MidtGennemgang af arbejde i byrådsarbejde og udvalgsarbejde. Opfølgning på medlemsaktiviteter. Skydning: ikke aktueltFodbold golf: Sally følgerWow-park: Sally undersøger Debataften om Ulve! - udendørsdebat i Laugesens have (skitse til arrangement)Oplysning (Rene Hankelbjerg - Bundsbæk mølle kan finde en person)/Skov og Naturstyrelsen. (Per kontakter!) Debat (Annette Lind, Esben Lunde, HC og Søren Elbæk)/Jonna OdgaardOrdstyrer: John G. Dato forslag: ene hverdag i ugerne: 21-25. 30/5, 31/5 4/6, 6/6. Holstebro Soc: kontaktes (Per)Program: 17.00 -18.30: grill hygge for medlemmer!19.00 - 2100: debataften - åbent for alle! Handlingsplan:Involverede personer skal kontaktes, og laves aftale om dato.(Per) Dato udmeldes til involverede parter så hurtigt som muligt (Per) Indkaldelse til arbejds møde (Per) Bestilling Laugesens have (Grill mm.) Beskrivelse af debatoplæg til medlemmer, presse og andre Invitation til medlemmer Opslag til offentlighed Bestilling af forplejning (pølser på grill og drikkevarer)  Medlems aktivitet til efteråret skal aftales  Siden sidst Ingen bemærkninger 1. maj Ingen bemærkninger Evt. Ny mail til Jill: libner@skjern-net.dk Inkl. Sidste referat.​

Den nye bestyrelse

Hej alle socialdemokrater. Nu er vi på den anden side af generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne præsentere den ny bestyrelse. Ved generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, om at skære bestyrelsen i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ned fra 9 til 7, det blev vedtaget, så derfor er bestyrelsen nu på 7.  Bestyrelsen er Formand Per Kamp StefansenNæstformand Kaj EriksenKasser Jill LibnerBestyrelsesmedlemmmer: Tanja Rask Elbæk, Sally Højriis, Erik M Nielsen og sidst men ikke mindst Benjamin Kloster. Vi vil sige en stor tak til dem, der er trådt af, i har alle ydet en stor indsats, så tak for det. Vi i den nye bestyrelse siger tak til vores medlemmer for den tillid i har vist os ved valget.Vi er i fuld gang med at planlægge medlemsmøder, hvor social samværd og politisk debat vil være i focus.   Med Venlig Hilsen  Per Kamp Stefansen. 

...
...

 Funktion  Navn Adresse Postr./by Tlf.nr. Email
 Formand

 Per Kamp

 Skovbakken 24 6971 Spjald 21757594 stefansen1967@gmail.com
 Næstformand Kaj Eriksen Juelsmindevej 17 6950 Ringkøbing 26810791 kajeriksen6@gmail.com
 Kasser Jill Hanne Libner Oldagervænget 3 6900 Skjern 22295342 libner@skjern-net.dk
 Sekretær Tanja Rask Elbæk Knivsbækvej 13 6920 Videbæk 30559639 tanjarask@hotmail.com
 Bestyrelse Erik M. Nielsen Kronager 1, 1th. 6950 Ringkøbing 30680662 erikm@nielsen.mail.dk
 Bestyrelse Benjamin Kloster Annebjerrevej 25 6893 Hemmet 22176815 benjamin-kloster@hotmail.com
 Bestyrelse Sally Højris Gyvelvej 1 6950 Ringkøbing 24845903 safe0615@gmail.com
 Suppleant Kaj Milter Jensen Markskellet 31 6950 Ringkøbing 40364980 kajmitler@gmail.com
 Suppleant Jens Jensen Anemonevej 8 6900 Skjern 20522076 jensj@skjern-net.dk

Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern