Tag med familien til Adventure Park

Frist for tilmelding 7. September  Send en besked til vores kasser, Jill Libner på telefon: 22295342eller mail: jilllibner03@gmail.com Oplysninger ved tilmelding:▪ Navn, hvem er medlem hvem er ikke▪ Ønskes medlemskab?▪ Alder på børn. Slå Søren i golf eller vælt John G. omkuld i Bumper ball.Socialdemokratiet inviterer dig og din familie til en hyggelig dag med sjove aktiviteter.Vi håber på at rigtig mange vil deltage og være med til en sjov eftermiddag. Læs mere: ​

Gør tingene i den rigtige rækkefølge​

Man kan kun glæde sig over, at vi i Danmark for mange mange år siden indførte det, der i nyere tid kom til at hedde planloven, kommuneplaner og lokalplaner. Det indretter hele vores samfund på en helhedsorienteret og hensigtsmæssig måde med sikring af værdier og efter principper, som er demokratisk besluttet af folketing og kommunalbestyrelser og med borgerinddragelse (høring). Et samfund i balance og harmoni – ”spillereglerne” er kendte og demokratisk besluttet.Borgerne har sikkerhed for, at sådan er levevilkårene i deres område. Man kan investere og indrette sig i tryghed. Og i bund og grund en beskyttelse for borgerne mod markedskræfternes frie spil. MEN – der er mulighed for at ændre ved en lokalplan og/eller kommuneplan – typisk er det kommunalbestyrelsen, som udarbejder et tillæg til kommuneplanen. Man kan undre sig over udtrykket ”tillæg”. Ville det ikke være mest naturligt at kalde det en ”fravigelse” til kommuneplanen/lokalplanen? Umiddelbart tænker man, om det er fordi udtrykket ”tillæg” er et positivt ladet udtryk, som så ikke giver anledning til samme reaktion og opmærksomhed som udtrykket ”fravigelse”. Efter kommunalreformen, hvor erhvervspolitikken blev kommunalliseret, har vi set en voldsom fokus på vækst og udvikling. Konkurrence og krig mellem kommunerne om at skabe gode vilkår for vækst og udvikling og hvem der kan ”care” sig mest om erhvervslivet, har topprioritet hos de fleste byråd.Kommuneplaner/lokalplaner skal ikke stå i vejen for det – man laver et ”tillæg”. Det er legitimt. Den demokratiske forpligtigelse til et ”tillæg” imødekommer man med en høring hos borgerne. Når man ser på den store betydning for borgerne som helhed, at vi har ”planer” i Danmark, der regulerer det hele og skaber tryghed, er det vigtigt, at høringer bliver vægtet som fortjent. Tidligere, da især de almene boligforeninger opstod, byggede man to – tre etagers blokke. Dengang valgte man at udarbejde kommuneplaner, hvor områderne til disse ”højhuse” blev planlagt – typisk uden for ”åben-lav” boligbebyggelse og bycentre. Sikkert i erkendelse af, at de ellers ville bryde bymiljøerne med deres voldsomme størrelse og dermed også berøre mange borgere.Man respekterede de vigtige principper for borgerne i kommuneplaner/lokalplaner. Man besluttede tingene i den rigtige rækkefølge. Det var en ganske naturligt ting – alt andet ville være forkert. Damtoften i Ringkøbing og tilsvarende i Skjern er gode eksempler. Nu ser vi en ny udvikling indenfor boligbyggeri med højhuse. Det er kommet for at blive og vil udvikle sig meget. ikke mindst, hvis man lukker op for at placere dem nær bycentrene. Det blev tydelig og aktuel ift. private investorers ønske om at bygge 5-etagers højhuse nær bycentret i Videbæk. I Skjern så vi et forsøg på det. I Videbæk vil et tillæg (en fravigelse) til lokalplanen ændre bestemmelser for bygningshøjde (fem etager), bebyggelsesprocent og opholdsarealer og hvad der deraf følger.Det er en fravigelse på netop de vigtigste principper for borgernes sikkerhed med en lokalplan: arealets overordnede anvendelse,bebyggelsesprocent,bebyggelsens største højde,andre særlige hensyn, som skal iagttages, for eksempel bygningsbevaringshensyn. Derfor bør man – set i lyset af disse højhuses voldsomme indgriben i mange menneskers levevilkår og bybilleder – gøre tingene i den rigtige rækkefølge og som man tidligere gjorde: gennem lokalplaner, kommuneplaner og helhedsplaner og hvad de ellers kaldes, få udpeget områder til disse højhuse. Hvis der er et behov for lejeboliger, vil der også være investorer – med andre ord, man behøver ikke frygte for, at ”væksten” forhindres ved at respektere vigtige principper med lokalplanerne. Debatten i Videbæk har bl.a. taget ugangspunkt i, hvordan det passer ind i bybilledet – Smag og behag. Et affødt resultat af kommuneplaner/lokalplaner er, at begrebet ”smag og behag” bliver elimineret. Den følelse er naturligt forskellig fra menneske til menneske. Det er vel nok den følelse, der giver anledning til flest diskussioner mennesker imellem. Men netop derfor kan det aldrig være en vægtig begrundelse for et tillæg (en fravigelse) til en lokalplan eller kommuneplan. Helge Albertsen og Linda NielsenByrådspolitikere.​

Et halvt år som byrådsmedlem​

Et halvt år som byrådsmedlem er gået og derfor giver det jo anledning tilevaluering.Det har været en spændende og lærerig periode.Og man må lære, at ting tage tid og der i vores demokrati er mangeprocedurer og processer, der skal gennemføres, inden tingene realiseres.Det kræver tålmodighed. Overordnet har vi fået opdateret vores vision. I den forbindelse var/er dernedsat arbejdsgrupper, som på specifikke politikområder skal være medtil at definere politikken overordnet.Disse grupper deltog/deltager jeg i. Jeg kan bedst lide ”hands on” og deter der, man får indflydelsen.Pt. er det i Plan og Udvikling, gruppearbejdet foregår. I beskæftigelsesudvalget har vi fokus på at få alle med i disse gode tider.Gode drøftelser hvor der er en generel enighed i udvalget om det.Ligeledes enighed om, at uddannelse er et nødvendigt redskab. Ikke destore ideologiske træfninger – dejligt. Børne- og familieudvalget er noget mere udfordret. Økonomien hængerikke sammen. Derfor megen fokus på, hvordan vi kan gøre tingeneanderledes for at spare.Senest problemet med at et stigende antal børn sendes ispecialinstitutioner. Det er med til at ødelægge økonomien. Som det erfremgået af Dagbladet, skal det nu undersøges nærmere med en nydecentral struktur – klyngedannelse, hvor økonomiske incitamenter skalnedbringe antallet af børn, som flyttes over i specialinstitutionerne.Jeg er nødt til at være ærlig og sige, at jeg er usikker ved modellen:Vi bevæger os ind i ukendt land, hvor ingen reelt ved, hvad vi får ud af det?Vil vi spare noget og hvad med børnene – der er vel gode grunde til, at de flyttes over i specialinstitutioner?Institutionerne skal igen igennem en strukturændring. Vi har megen fokus på forebyggelse generelt i kommunen, men vi må nokkonstatere, at den pressede økonomi gør det svært.For mig understreger det behovet for at se på, hvordan voresskolestruktur kan ændres, så vi kan bruge pengene på at udviklefolkeskolen, specialinstitutionerne og pasningsinstitutionerne – det vilvære at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, når vi snakkerforebyggelse. Tak til borgmesteren for at han gav udtryk for, at der bør laves enarbejdstidsaftale med folkeskolelærerne. Vi har haft de indledendedrøftelser med lærerne og afstemt forventningerne. Lærerne har medresultatet ved deres urafstemning ved overenskomstforhandlingerne pådet off. område fremstrakt en hånd. Selvfølgelig skal det lykkes. Det bør udvalget kunne imødekomme overforen af de største personalegrupper under udvalgets område. For mig vildet være det nye udvalgs svendeprøve. Landdistriktsrådet er sprængfyldt med entusiasme – Skønt at konstaterede mange ildsjæle i sognene, som skaber initiativer, som vi så forsøger atstøtte bedst muligt i landdistriktsrådet.På sidste møde var der enighed om at få projektet ”omdannelseslandsby”skubbet i gang i en landsby, så vi kan få et gennembrud til inspiration forde andre landsbyer.Ligeledes lytter vi til et stærkt ønske om muligheden for lejeboliger ilandsbyerne – det arbejder vi også med at skabe grundlag for. I Ringkøbing Skjern Forsyning har vi fået nogle sager sat på plads. Vi harogså der vores behov for at se på økonomien, da vi central fra erunderlagt et prisloft. Vi har fokus på en god dialog med vores ejer –kommunen – som bl.a. indeholder ønsket om at få flere opgaver, så vi kanfå mere synergi ud af de mange kvalifikationer i Forsyningen og merevolumen til vores faste omkostninger. Det er en forudsætning for, at vi påsigt kan bevare selskabet på lokale hænder. Halvåret sluttede med en fantastik oplevelse ifm. med vielsen af etbrudepar på Sydmolen i Hvide Sande.Vejret var fantastisk – omgivelserne var fantastiske og parret varfantastisk.Derfra billedet.Rigtig god sommer til alle.​ 

Sommerferie hilsen

Kære medlemVi er på vej mod sommerferie. Derfor sender vi dig en hilsen og et lille tilbage blik på første halvår 2018. Vi i bestyrelsen, har fundet vores ben og har valgt at lægge vore kræfter i at forskelligearrangementer for jer, som medlemmer af partiet. Vi håber meget på din interesse for dekommende arrangementer. I maj havde vi det første medlemsmøde, med politisk indlæg af Søren Elbæk, Anette Lind og en mulighed for at møde den socialdemokratiske kandidat til EU-valget Niels Fuglsang. Desuden havde vi også inviteret alle med interesse til en ulvedebat.Ved det lukkede medlemsmøde fortalte Søren Elbæk hovedpunkterne i det Socialdemokratiske oplæg til de kommende budgetforhandlinger for 2019. Socialdemokratiet vil blandt andet, arbejde for en forbedring af 0 til 6 års området. Samarbejdet med Venstre går fint og der bliver arbejdet med en del socialdemokratiske mærkesager i byrådet.Anette Lind kom med sidste nyt fra Christiansborg. Hun kunne fortælle, at der er uro i regeringen, at LA har svært ved, at styre deres politiske bagland og at LA ministrene ofte er uden egentlig støtte i deres politiske gruppe, men på trods af ”kaos” er der ikke umiddelbart udsigt til valg. Skulle Lars Løkke trykke på valgknappen, er Anette og de andre socialdemokratiske kandidater klar til valgkamp og forhåbentlig med en ny socialdemokratisk ledet regering til følge.Niels Fuglsang fortalte om hans mærkesager og hvorfor han vil vælges. Han vil blandt andet arbejde på at gøre op med den økonomiske ulighed der er i EU.Efter medlemsmødet var der debatmøde omkring ulven i vores område. Det var et tværpolitisk-møde med deltagelse af S. DF. V og gruppen for ulve i Danmark. Mødet var åben for alle med interesse. Flere end 50 mødte op. Debatmødet blev indledt med et oplæg af naturvejleder Sabine Jensen der har studeret ulve i Tyskland. Efter oplægget var der panel debat. I panelet var vores Anette Lind, Dennis Flydtkjær fra DF, Erik Poulsen EU-kandidat for Venstre og Leif Meldgaard fra Ulveforum.comEn god aften med en livlig debat, men med John G som ordstyrer, blev der holdt en sober tone. Tak til John.Vi er allerede klar med næste medlems arrangement, den bliver afholdt den 15. september i Adventurepark Ringkøbing fra kl. 13.00 til 17.00. Mødet vil være et familie arrangement hvor medlemmer af socialdemokratiet Ringkøbing Skjern kan invitere børn og børnebørn med. Medlemmer er gratis. For ikke medlemmer, vil der være en brugerbetaling på 50 kr. Børn under 7 er gratis. Der vil være en kaffepause og et kort politisk indlæg fra Søren omkring kl. 14.30. Sæt kryds i kalenderen, vi håber at der er mange der har lyst til at slå en viceborgmester i golf 😊Der kommer mere info omkring arrangementet efter sommerferien.Vi har i bestyrelsen besluttet, at der vil blive holdt 2 faste medlemsmøder om året, hvor det før sommerferie vil være et debatmøde kombineret med et medlemsmøde, og efter sommerferien vil det være et familieorienteret medlemsmøde, datoerne er fastlagt for 2019, debatmødet er den 6. maj og familie mødet er den 12. september, udover det, vil der blive afholdt medlemsmøder efter behov.Til slut, vil vi i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ønske jer en rigtig god sommerferie. Vi glæder os til at se jer den 15. september i Adventurepark Ringkøbing.De bedste hilsnerFormand for Socialdemokratiet Ringkøbing Skjern.Per Kamp StefansenTel: 21757594Mail: stefansen1967@gmail.com​

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 19.00 – 21.00 Skjern Dagsorden.1: Godkendelse af referat2: Gennemgang af økonomi-status og medlemsstats3: Opsamling på medlemsmøde, ulvemøde/debatmøde.4: Næste medlemsmøde.5: Hjemmeside/Facebook.6: Evt.: Til stede: Per, Jill, Tanja, Erik, KajAfbud fra: Benjamin, Sally Af referatet fremgår de tinger der kræver opfølgning med understreget tekst Godkendelse af referatReferatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden yderligere kommentar Gennemgang af økonomi-status og medlems statusGennemgang af økonomi og medlems status, uden yderligere kommentarer. Evaluering af medlemsmøde og ulvemøde/debatmødeMedlemsmøde: ønske om større deltagelse og afkortning af tiden. Men ellers er modellen fin.Start lidt senere evt. kl. 18.00 og mere lokalt islæt.Skal der være mad?Godt med kontakt med kommunalpolitikere Åbent debatmøde: god idé - hold fast i den model. Der var livlig debat og oplæg der gav kant. Der skal planlægges et nyt d. 6. maj 2019. Ideer: Søren og Hans – meget gerne kommunalpolitisk Datoer for kommende medlemsmøder blev aftalt:• Lørdag d. 15. september 2018: Adventure park• Mandag d. 6. maj 2019: Debatmøde- kombineret med medlemsmøde.• Lørdag d. 14.september 2019: Nyt arrangement skal planlægges. Kommende Medlemsmøde:Lørdag den 15. september kl. 13.00 -17.00Pris 80 kr. pr. personMedlemmer med familie relationer. Praktiske opgaver:• Kalenderbookning hos Politiker! (Per)• Skal der bookes et antal hos Adventurepark? (Sally)• Gennemgå området og forbered dagen (Sally, Kaj og Per)• Gameplan: (Sally og Kaj)• Invitationer – save the date! (Tanja laver forslag) – Per sender ud.• Tilmelding skal sendes til Jill på Mail: libner@skjern-net.dk eller telefon 22295342. (Jill)• Kage og Kaffe, Juice (Bestyrelsen – opgaverne fordeles ved bestyrelsesmødet dagen før) Oplysninger i invitation:• Én skal være medlem• Alle medlemmer er gratis, - medlemmer på dagen er også gratis.• Oplysninger:▪ Navn, hvem er medlem hvem er ikke ▪ Ønskes medlemskab?▪ Alder på børn.• Tidsfrist: fredag 31.8• Børn under 7 år er gratis.• Pris: Medlemmer: gratis, Ikke medlemmer: 50kr.• Betaling: på Mobile Pay til 22295342 (Jill)• Konkurrencer med politikerne: Slå Søren i golf eller vælt John G. omkuld i Bumper ball. Program:• 13.00: Velkomst ved Formand• Opdeling og igangsætning af aktiviteter• 14.30-15.15: kaffe, kage og Juice med orientering og dialog fra byrådspolitikere• 15.15 – 16.50: Næste omgang aktiviteter• 16.50: Afslutning og tak for i dag Hjemmeside.Hjemmesiden skal opdateres med kalender, referater, bestyrelsesmedlemmer mm.(Per) Facebook – løbende opdateringer (Tanja) Hvert bestyrelsesmedlem fremsender billede ved byskilt sammen med en kort tekst – INDEN SOMMERFERIEN,  Eventuelt... • Dynamikdagen i Lem: d. 23.6 kl. 9.30-14.00 (Smedetorvet) Soc. Har en plads. Sally, John, Søren, Niels Fuglsang er med på dagen. Pavillon opstilling (Erik og Sally/Kaj)Bestilling af Bolcher og balloner (Jill)Roser (Søren)Borde og stole må lånes på stedet.• GDPR: Vejledning sendes til Tanja som sætter sig ind materialet. (Per)• Kalender til kommende halvår: (Tanja)  Opfølgning • Tiltag i forhold til kommende ind/udmeldelser. – (Per og Kaj)• Medlemsansvarlig ændring i MF-dialogen(Per)• Til kalender: Dato for generalforsamling mandag d. 18. februar (Per og Tanja)• Nyhedsbrev (Per)• Praktiske opgaver til kommende medlemsmøde- se oversigt (Alle)​ 

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. april 2018 kl. 19.00 – 21.00 3F i Ringkøbing Dagsorden.1. Godkendelse af referat2. Gennemgang af økonomi samt medlemstal.3. Orientering fra Organisatorisk møde samt repræsentantskabsmøde4. Hjemmeside billeder.5. Nyt fra byrådet.6. Opfølgning på medlemsaktiviteter.7. Siden sidst8. 1. maj9. Evt.Til stede: Per, Kaj, Jill, Tanja, Erik, Benjamin, Sally Af referatet fremgår de tinger der kræver opfølgning med understreget tekst Godkendelse af referat Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden yderligere kommentar Gennemgang af økonomi samt medlemstalGennemgang af periodens medlemstal. Vurdering at antallet af medlemmer er tilfredsstillende!Rollen som medlemsansvarlig: evt. kontakt til medlemmer - tildeles Kaj…Per orienterer Soc´s hovedkontor herom.  Orientering fra Organisatorisk møde samt repræsentantskabsmødeInput fra deltagelse fra Organisatorisk møde:Kontakt til nye medlemmer og give orientering evt. aktiviteter og personer medlemmet kan kontakte.Undersøgelser viser at mere fokus på medlemmer giver et godt resultat. Kaj og Per, laver et oplæg på aktiviteter for indmeldte udmeldte medlemmer. Repræsentantskabsmøde:Generel orientering Hjemmeside billeder. Hvert bestyrelsesmedlem fremsender billede ved byskilt sammen med en kort tekst, senest udgangen af uge 18. Nyt fra byrådet.Gennemgang ved John G. Helge Albertsen og Søren ElbækGennemgang fra Region MidtGennemgang af arbejde i byrådsarbejde og udvalgsarbejde. Opfølgning på medlemsaktiviteter. Skydning: ikke aktueltFodbold golf: Sally følgerWow-park: Sally undersøger Debataften om Ulve! - udendørsdebat i Laugesens have (skitse til arrangement)Oplysning (Rene Hankelbjerg - Bundsbæk mølle kan finde en person)/Skov og Naturstyrelsen. (Per kontakter!) Debat (Annette Lind, Esben Lunde, HC og Søren Elbæk)/Jonna OdgaardOrdstyrer: John G. Dato forslag: ene hverdag i ugerne: 21-25. 30/5, 31/5 4/6, 6/6. Holstebro Soc: kontaktes (Per)Program: 17.00 -18.30: grill hygge for medlemmer!19.00 - 2100: debataften - åbent for alle! Handlingsplan:Involverede personer skal kontaktes, og laves aftale om dato.(Per) Dato udmeldes til involverede parter så hurtigt som muligt (Per) Indkaldelse til arbejds møde (Per) Bestilling Laugesens have (Grill mm.) Beskrivelse af debatoplæg til medlemmer, presse og andre Invitation til medlemmer Opslag til offentlighed Bestilling af forplejning (pølser på grill og drikkevarer)  Medlems aktivitet til efteråret skal aftales  Siden sidst Ingen bemærkninger 1. maj Ingen bemærkninger Evt. Ny mail til Jill: libner@skjern-net.dk Inkl. Sidste referat.​

Etableringen af § 17 stk. 4 udvalget,Nationalpark Skjern Å​

Den 23. marts 2012 besluttede Folketinget at opgive oprettelsen af Nationalpark Skjern Å. Årsagen blev politisk kompleks, men i det store hele handlede det om, at fuglereservatet Tipperne og Værnengene burde være en del af Nationalparken. Dette afviste Ringkøbing-Skjern Kommune og Dansk Folkeparti tilsluttede sig dette synspunkt. Dermed var der ikke politisk opbakning til projektet. Det er 6 år siden. Det var en skuffelse. Og det var ikke klogt. Skjern Å deltaet er helt uden sidestykke i Danmark. Det er natur som turister fra hele verden vil besøge og opholde sig i. Det ville have været et fantastisk løft til vores område. Både for turistbranchen og for de borgere der lever og bor i Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu prøver vi igen. Tiden er en anden. Verden har forandret sig på 6 år. Det har Ringkøbing-Skjern Kommune også. Landbruget er i dag i en anden situation. Jagt- og fritidsinteresser er anderledes i dag – og etableringen af en Nationalpark er mere vigtig end det nogensinde har været. På byrådsmødet i marts blev oprettet et nyt § 17 stk. 4 udvalg efter styrelseslovens vedtægter. Det er muligt for en kommune at oprette et midlertidigt politisk udvalg for at løse en konkret opgave. Det har vi gjort – og etableringen af Nationalpark-udvalget er en direkte forlængelse af den konstitueringsaftale der blev indgået i forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2017. Det er mit indtryk, at et samlet byråd nu forstår vigtigheden af denne sag og det er mit indtryk, at byrådet er indstillet på at gøre sig særdeles umage i bestræbelserne på at få etableret Nationalpark Skjern Å. Udvalget kommer til at bestå af tre politikere fra Ringkøbing-Skjern byråd, én repræsentant fra Herning byråd, én repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, én repræsentant fra Vestjysk Landboforening, én repræsentant fra Friluftsrådet – samt fire borgerrepræsentanter der vælges ud fra en motiveret ansøgning til Økonomiudvalget. Der er mange interesser involveret – og det har været Økonomiudvalgets mål at få borgerne inddraget i størst muligt omfang. Jeg håber der kommer spændende ansøgninger til besættelsen af de fire borgerpladser i udvalget. Byrådet har valgt borgmester Hans Østergaard samt 1. og 2. viceborgmester, undertegnede samt Kristian Andersen, KD. Jeg ved at der er mange interesser i denne sag. Jeg håber udvalget kan arbejde meget målrettet mod at få Nationalpark Skjern Å realiseret snarest muligt. Det kræver en vedholdende politisk indsats – både internt i kommunen, men også i forhold til beslutningstagere i Folketinget. Det er et faktum, at etableringen af endnu en nationalpark i Danmark, kræver en ny lov. Vi skal arbejde målrettet på at få Folketingets politikere til at forstå vigtigheden af denne sag. Jeg glæder mig til det kommende arbejde – og jeg glæder mig til, at Ringkøbing-Skjern Kommune endelig kan få den Nationalpark vi – og naturen – fortjener.​

Kystnære havvindmøller​

Staten har besluttet at opføre kystnære havvindmøller i Danmark. Vesterhav syd skal opføres langs kysten i Ringkøbing-Skjern Kommune. I alt 20 møller på 190 meters højde kommer til at stå i et opstillingsmønster, hvor møllerne er placeret mellem 4,2 og 10 km. fra land. Der er god logik i at opføre vindmøller på havet. Erfaringer viser, at en havvindmølle producerer 30 % mere energi, end hvis den var placeret på land. Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke planmyndighed på projektet. Det er staten der opfører de kystnære havvindmøller og et bredt politisk flertal besluttede allerede i 2012, at der skulle opføres i alt 6 kystnære havvindmølleparker og at møllerne skulle placeres 4-10 km. fra kysterne. Ringkøbing-Skjern Kommune er høringspart og kommunens oprindelige opbakning til projektet er fra 2012. Et enigt byråd har siden bakket op om beslutningen – senest ved godkendelse af høringssvaret på et byrådsmøde i januar 2016. I dette beslutningsgrundlag fremgik det, at møllerne ville blive placeret mellem 4-10 km. fra kysten. På det seneste byrådsmøde fik borgmesteren opbakning til at henvende sig til Energistyrelsen med henblik på at forsøge at flytte de ti sydligste møller ud på 10 km. Denne henvendelse er nu afsendt. Jeg håber det bliver muligt at alle møller kommer til at stå 10 km. fra land – indenfor det område der allerede i 2012 blev udpeget til projektet. Siden beslutningen om de kystnære havvindmøller, har projektet været genstand for en intensiv debat i lokalområdet. Debatten har været præget af æstetiske, kommercielle og praktiske argumenter for og imod projektet. For så vidt angår de æstetiske argumenter imod den kystnære havvindmøllepark er synspunktet, at når man passerer den sidste klitrække vil den kystnære havvindmøllepark bryde udsigten til horisonten. Sommerhusudlejere har argumenteret for, at havvindmølleparken vil påvirke turisternes lyst til at afholde deres velfortjente ferie i lige netop Ringkøbing-Skjern Kommune – og endelig har debatten senest været præget af synspunktet om, at vindmølleparken ikke afstedkommer lokale arbejdspladser. Debatten er meget følelsesladet. Projektet er desuden kendetegnet ved, at det er rigtig svært at argumentere i sagen – fordi debatten fortaber sig meget i spørgsmål om tro og personlig smag. Endelig er det oplyste grundlag noget abstrakt – idet der findes mange visualiseringer af projektet der stritter i snart sagt alle retninger. Det er i bedste fald uheldigt. I værste fald er det en skandale. Jeg vover skindpelsen og forsøger nu at argumentere i sagen, med risiko for at blive beskyldt for at have motiver for både det ene og det andet. Jeg mener det er en kendsgerning, at sagen er kompleks og at der er gode argumenter for og imod projektet. På den måde er sagen helt almindelig. Stort set ingen politiske projekter afføder alene fordele. En anden kendsgerning er, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er beslutningsdygtig i sagen. Det er og bliver statens projekt – og beslutningen om de kystnære havvindmøller er for længe siden besluttet. Uanset byrådets holdninger for eller imod. Det æstetiske. Enhver politiker kan holdes søvnløs i ugevis, når det kommer til æstetiske diskussioner. Det handler om følelser og det handler om personlig smag. Det er rigtig svært at håndtere i politik. Jeg tillader mig at undre mig over, at de kystnære havvindmøller afstedkommer så kontante holdninger til udsigt og ubrudte horisonter, når vi nu gennem flere år har opstillet 150 meter høje vindmøller 800 meter fra vore egne borgeres private ejendom. Vindmøller der påviseligt påvirker en helt almindelig hverdag. Vindmøller der påviseligt påvirker opfattelse af det landskab vi lever og arbejder i. Og som vi også synes vores udenlandske turister skal nyde og være en del af. Der er vel ikke forskel på æstetik på vand og land? Det er muligt, at netop dette er det mest usaglige argument for opførelsen af kystnære havvindmøller. Det anfægter jeg ikke. Jeg påpeger bare en linje i beslutningsprocessen som jeg tror har påvirket alle politikere i denne sag. Jeg har i årevis lyttet på borgere der har ønsket vindmøller ud på havet. Det kommercielle. Personligt tror jeg ikke tyske turister vender bilen og kører tilbage til Tyskland, når de konstaterer at de skal holde ferie i et af verdens mest energibevidste lande – der opfører kystnære havvindmøller – for at frigøre sig fra brugen af fossile brændstoffer. Danmark er førende på dette område. Det er en del af vores energipolitik og vores erhvervspolitik. Det er ikke for sjov. Det er alvor. Verden er ved at gå til i støj og møg. Lyder det helligt? Måske, men så er det vel det vi er på dette område? Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive én af de første og eneste kommuner i verden der er selvforsynende med grøn energi. Vi må aldrig undervurdere betydningen af det. Jeg kan ikke afvise, at der er tyske turister der fravælger vores kommune fordi staten har opsat 20 møller ud for stranden, men jeg er ret sikker på, at der er tyske turister der tilvælger os – af samme grund. Det er en vigtig historiefortælling om Danmark – og Ringkøbing-Skjern Kommune. Det praktiske. Vores kommune kan indregne halvdelen af energiproduktionen ved de kystnære havvindmøller i vores energiregnskab i forhold til at opfylde det mål jeg lige har beskrevet. Hvis vi ikke får de kystnære havvindmøller, vil der opstå et pres for at få opført yderligere 20-25 vindmøller på land inde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg mangler svar på hvor de skal stå. Vi magter ganske enkelt ikke opsætning af flere møller på land i Ringkøbing-Skjern Kommune. Af æstetiske, kommercielle og praktiske årsager. I debatten fremføres det, at møllerne blot skal flyttes længere ud – så er alt godt. Javel, men så er det bare et andet projekt og det er ikke det projekt staten ønsker. Der er faktisk en god grund til at projektet defineres som kystnære havvindmøller. Grøn energi er et miljøspørgsmål. Men grøn energi er også forretning. Det kan man mene om hvad man vil, men det er da et synspunkt vi anerkender i mange andre sammenhænge. Dertil kommer, at ønsket om at placere møllerne længere fra land kommer længe efter at et bredt flertal i Folketinget har truffet beslutningen om placeringen. En ændring af projektet ville således forudsætte et nyt flertal i Folketinget og derefter afstedkomme et sagsanlæg fra Vattenfall der har vundet projektet – og som dermed har både ret og pligt til at gennemføre projektet jf. den aftale der er indgået med staten. Endelig er lokale arbejdspladser inddraget i debatten. Hvor produceres møllerne og hvor mange arbejdspladser afkaster det i Ringkøbing-Skjern Kommune? I den forbindelse må jeg gøre opmærksom på, at vores kommune ikke er nogen ø. Vi lever jo ikke bare vores eget liv og er ikke uafhængig af andre. Der er ikke hegn ved kommunegrænsen – og der kommer det heller ikke. Vindmølleindustrien er vigtig for Danmark. Lokalt og nationalt. Det er et faktum – og det der er godt for vindmølleindustrien i Danmark er også godt for Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi er ikke en ø. Projektet kan afstedkomme etablering af et ukendt antal servicearbejdspladser i Hvide Sande. Om dette ved vi ingenting endnu. Mennesker i branchen tror stadig på 50-60 arbejdspladser – direkte affødt af den kystnære havvindmøllepark. Det gør ingen forskel, men det er da bedre end et rap af en kæp – som man siger på havnen i Hvide Sande. Jeg tror den kystnære havvindmøllepark kommer. På Vattenfalls officielle visualiseringer kan man se placeringen i havet og synet fra stranden. Jeg forstår og accepterer de bekymringer der er givet udtryk for, men jeg deler dem ikke. Jeg tror den kystnære havvindmøllepark kan blive en del af en vigtig historiefortælling om vores kommune. Det tror jeg faktisk turister er meget optaget af. Sagen har afstedkommet et utal af spændende konspirationstekniske analyser og rygter. Der har været kø ved både håndvasken og på skafottet. Debatten har været nødvendig, men ikke hele tiden lige køn. Der er skiftet synspunkter i sagen. Ansvar er forsøgt placeret og siden flyttet rundt. Efterhånden er der ingen der vover at udtrykke tilfredshed med projektet. Det efterlader et indtryk af, at den kystnære havvindmøllepark er forhadt af alt og alle. Jeg tror synspunkterne er mere nuanceret i debatten. Personligt er jeg ked af de konsekvenser debatten har haft. Vi er ikke vant til at få noget foræret. Vi har brug for hinanden. Jeg tror vi skal rykke sammen på bænken nu. Folketing, regering og minister har for længe siden meddelt, at toget er kørt. I perioder får jeg et trist billede af en lokalbefolkning der nu er begyndt af tæve løs på hinanden tilbage på perronen. Det gavner ingen. Slet ikke os selv. Jeg anerkender fuldstændig de synspunkter der er i sagen. Og jeg synes man skal være varsom med at være for sikker i denne sag. Det handler om tro og personlig smag. Men den kystnære havvindmøllepark er besluttet. Den kommer. Vi kan bygge læhegn eller vindmøller. Undskyld mig den tvivlsomme metafor. Vi skal videre nu.  Søren ElbækViceborgmesterKnivsbækvej 136920 Videbæk ​

Industri 4.0​

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har ansøgt vækstmidlerne om 5 millioner kroner til et projekt der er målrettet produktionsindustrien. Projektet er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet – og projektet kan blive et endeligt gennembrud for de vækstmidler byrådet har afsat til vækstinitiativer i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er tale om et forsknings- og udviklingsprojekt – kaldet Digital Twin. Kort fortalt går det ud på, at industrivirksomheder kan lave digitale udgaver af deres produkter – og således udvikle produkterne med et minimum af omkostninger. I praksis udvikler man simpelthen et digitalt laboratorium, hvor virksomhederne kan afprøve nye produktionsmetoder. Vore produktionsvirksomheder får på den måde mulighed for at komme med på den industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres på nye måder med den fysiske produktion. På Innovest i Skjern etableres en fysisk og virtuel lab til produktion af fremtidens smarte produkter med fokus på Industri 4.0 teknologien – Digital Twin – indenfor udvikling og produktion. Jeg forudser, at dette projekt kan blive det endelige gennembrud for vækstpuljen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu bliver investeringen meget konkret for både erhvervsråd, kommune og produktionsvirksomhederne. Virksomhederne skal medfinansiere projektet med mindst 3 millioner kroner over 3 år. Det samlede projekt har et budget på næsten 16 millioner kroner.​

Den nye bestyrelse

Hej alle socialdemokrater. Nu er vi på den anden side af generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne præsentere den ny bestyrelse. Ved generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, om at skære bestyrelsen i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ned fra 9 til 7, det blev vedtaget, så derfor er bestyrelsen nu på 7.  Bestyrelsen er Formand Per Kamp StefansenNæstformand Kaj EriksenKasser Jill LibnerBestyrelsesmedlemmmer: Tanja Rask Elbæk, Sally Højriis, Erik M Nielsen og sidst men ikke mindst Benjamin Kloster. Vi vil sige en stor tak til dem, der er trådt af, i har alle ydet en stor indsats, så tak for det. Vi i den nye bestyrelse siger tak til vores medlemmer for den tillid i har vist os ved valget.Vi er i fuld gang med at planlægge medlemsmøder, hvor social samværd og politisk debat vil være i focus.   Med Venlig Hilsen  Per Kamp Stefansen. 

...
...
Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern