John G. Christensen

 

Kontakt mig på:

Tel: 29470029

Mail: john-g@post.tele.dk

 

TID TIL NÆRVÆR & TRYGHED:  

 

LIDT OM MIG

Jeg er født 11. december 1949 og er opvokset i Hvilsom Himmerland.

Jeg har været ansat 40 år i politiet og driver nu en mindre selvstændig virksomhed.

Gift med Vinni og far til Anne 35 år og Nina 30 år.

De har begge, sammen med deres ægtefæller, skænket os 4 dejlige børnebørn.

 

Jeg er kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland og Byrådet i Ringkøbing -Skjern kommune

Jeg vil lægge vægt på og sætte fokus på nærvær, tryghed og infrastruktur.

 

Tid til Nærvær: På alle niveauer er vi i både Ringkøbing-Skjern kommune og Region Midtjylland blevet gode til, at yde borgerne service af god kvalitet.

Det er afgørende, at den offentlige service i alle led bliver indrettet, så der er plads og tid til nærvær.

Det gælder for patienterne på regionens sygehuse, de ældre, der modtager kommunal pleje og hjælp, børnene i skolen, i børnehaven og i vores dagpleje.

Tid til nærvær vil også give vore ansatte, -  pædagogen, sygeplejersken, læreren, lægen, social- og sundhedsassistenten, social- og sundhedshjælperen og alle de andre gode ansatte mulighed for at løse deres opgaver på en solid faglig og professionel måde.

Tid til nærvær er for alle.

 

Tid til Tryghed: Det er afgørende, at alle er tilknyttet en alment praktiserende læge i deres nærområde. Derfor skal det sikres, at de alment praktiserende læger er i alle områder og ikke kun i de største byer. De alment praktiserende læger udgør sammen med akutklinikkerne og akuthospitalerne det afgørende fundament i vores sundhedsvæsen.

Alle skal have adgang til et velfungerende akutberedskab i form af akutbiler, ambulancer akutlægebil og akutlægehelikopter.

Derfor er det vigtigt, at det bedste beredskab er tilstede i alle egne af Region Midtjylland, der hvor ulykker sker og alvorlig sygdom indtræffer.

Det handler ikke om, hvor mange gange ambulancer og akutbiler kører i døgnet, men om, at beredskabet er klar og tilstede når der er behov for det.

 

Infrastruktur

I Ringkøbing- Skjern kommune er vi helt afhængige af at have en god infrastruktur. Vi skal have mulighed for at fastholde og udvide vores turisme. Vi skal sikre, at virksomhederne kan få råvarer og komme af med deres varer. Der skal snares tages fat på at bygge en 2 + 1 vej ti Herning. Vi skalsikre at vi har en god, tilgængelig erhvervshavn i Hvide Sande og vi skal sikre en flyvebar og opdateret lufthavn i Stauning.

Kandidaterne
Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern