Grethe Madsen

 

Kontakt mig på:

Tel: 22751608

Mail: grethe2701@gmail.com

 

 

TID TIL FORNYELSE:  

 

Vil jeg meget gerne være med til at gennemføre. Jeg synes det er på tid at sætte en ny politisk retning, og det mener jeg at Socialdemokratiet er de bedst til, naturligvis i et bredt samarbejde med andre partier. Jeg har valgt at sige ja til opfordringen om at stille op til Byrådsvalget, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel.

 

Jeg er 59 år gift med Kaj, har to voksen børn og to dejlige børnebørn. Jeg har boet i Tarm de sidste 33 år. Je3g er født og opvokset i Salling.

 Jeg er uddanne sygehjælper, og har arbejdet på plejehjem og hjemmepleje igennem 40 år, jeg har set de store forandringer der har været gennem alle årene i den kommunale verden.

 

Til daglig er jeg Fællestillidsrepræsentant Social og Sundheds personalet på ældreområdet. Her kan ser jeg dagligt personalet løbe stærkere og stærkere. Jeg hører ofte hvor gerne personalet ville kunne gøre deres arbejde bare lidt bedre, og have bare lidt bedre tid til borgeren, give bare lidt bedre omsorg og nærvær. Jeg ved at det også samme gør sig gældende når vi taler om Børne pasning, Handicap og psykiatri Skoler osv.

 

Jeg er Næst formand for Hoved MED i Ringkøbing Skjern Kommune, som er kommunens samarbejdes organ. Her har jeg fået et godt indblik i de forskellige Fag områder. 

 

 

Kandidaterne
Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern