REGIONSRÅDET

 

Jeg er nu i gang med min anden periode i Regionsrådet i Region Midt. Både i første og anden periode har jeg haft sæde i hospitalsudvalget, som er et stort udvalg, der rummer rigtigt mange af de kerneydelser, som er kendetegnet for regionernes virke.

 

Region Midt har ca. 26.000 ansatte og et årligt budget på ca. 26.  mia. kroner.

Både første og nu anden periode har været præget af de to store hospitalsbyggerier, som foregår i hhv. Skejby og Herning.

Det er også blevet til betydelige udvidelser og moderniseringer i både Horsens og Viborg. Det har også betydet, at en række meget små sygehuse er blevet lavet om til sundhedshuse med akutklinikker. Det gælder Skive, Grenå og Ringkøbing. 

Hospitalsudvalget har også hele den præhospital indsats og her handler dem om, at få en tæt og kvalitetspræget indsats, der hvor folk kommer til skade eller bliver syge.

John G. Christensen

Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing.

Mobil 29470029

Mail:  john-g@post.tele.dk

Web: www.john-g.dk

Lægedækningen i Ringkøbing-Skjern en udfordring​

Region Midtjylland følger løbende lægedækningen i regionen. Særligt Skjern, Tarm og Ringkøbing har under kapacitet af praktiserende læger. Senest i december 2016 har der været nyt lægevalg for ca. 1100 borgere i Ringkøbing, som har fået lægehus i Tim. Der indledes nu en drøftelse mellem Regionen, Ringkøbing-Skjern kommune og de lokale læger om tiltag, der kan promovere Ringkøbing Skjern for kommende praktiserende læger.Hvis ikke det lykkedes, at få tiltrukket flere praktiserende læger til kommunen kan det blive nødvendigt at gøre brug af det nye tiltag, som sundhedsministeren har lanceret med regionsklinikker. Et enigt Folketing står bag en ny aftale, der skal sikre bedre lægedækning i områder, hvor det er svært at skaffe læger. Det betyder, at læger der rykker til disse områder kan honoreres med højre løn for at påtage sig opgaven.Det er godt nyt og der er afsat et trecifret millionbeløb til at indfri aftalen.Det må alt i alt betyde, at vi i vores område vil få nemmere ved, at tiltrække læger til almen praksis. Endeligt lægges der fra folketinget op til, at læger fremover kan drive mere end en klinik ved at ansætte andre læger til at dække klinikken. Netop dette er lige sket med en praksis i Skjern, hvor Borris-lægen Martin F. Aagaard har overtaget en klinik i Skjern. Det har faktisk været en mulighed siden 2014, men fremgangsmåde kan kun anvendes, hvis den læge der ønsker at nedlægge sin klink sælger den til regionen. Den nye læge skal så købe klinikken af regionen. Regeringens lægedækningsudvalg anbefaler i en netop offentliggjort rapport der åbnes op for at den læge der ønsker at eje flere klinikker kan købe direkte af andre praktiserende læger. Det er afgørende at borgerne har den lægedækning, der er behov for. Det princip bør være gældende uanset om man bor i Ringkøbing eller i Århus.Det holder vi fast i og det vil vi arbejde målrettet​

...
...
Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern