Tag med familien til Adventure Park

Frist for tilmelding 7. September  Send en besked til vores kasser, Jill Libner på telefon: 22295342eller mail: jilllibner03@gmail.com Oplysninger ved tilmelding:▪ Navn, hvem er medlem hvem er ikke▪ Ønskes medlemskab?▪ Alder på børn. Slå Søren i golf eller vælt John G. omkuld i Bumper ball.Socialdemokratiet inviterer dig og din familie til en hyggelig dag med sjove aktiviteter.Vi håber på at rigtig mange vil deltage og være med til en sjov eftermiddag. Læs mere: ​

Gør tingene i den rigtige rækkefølge​

Man kan kun glæde sig over, at vi i Danmark for mange mange år siden indførte det, der i nyere tid kom til at hedde planloven, kommuneplaner og lokalplaner. Det indretter hele vores samfund på en helhedsorienteret og hensigtsmæssig måde med sikring af værdier og efter principper, som er demokratisk besluttet af folketing og kommunalbestyrelser og med borgerinddragelse (høring). Et samfund i balance og harmoni – ”spillereglerne” er kendte og demokratisk besluttet.Borgerne har sikkerhed for, at sådan er levevilkårene i deres område. Man kan investere og indrette sig i tryghed. Og i bund og grund en beskyttelse for borgerne mod markedskræfternes frie spil. MEN – der er mulighed for at ændre ved en lokalplan og/eller kommuneplan – typisk er det kommunalbestyrelsen, som udarbejder et tillæg til kommuneplanen. Man kan undre sig over udtrykket ”tillæg”. Ville det ikke være mest naturligt at kalde det en ”fravigelse” til kommuneplanen/lokalplanen? Umiddelbart tænker man, om det er fordi udtrykket ”tillæg” er et positivt ladet udtryk, som så ikke giver anledning til samme reaktion og opmærksomhed som udtrykket ”fravigelse”. Efter kommunalreformen, hvor erhvervspolitikken blev kommunalliseret, har vi set en voldsom fokus på vækst og udvikling. Konkurrence og krig mellem kommunerne om at skabe gode vilkår for vækst og udvikling og hvem der kan ”care” sig mest om erhvervslivet, har topprioritet hos de fleste byråd.Kommuneplaner/lokalplaner skal ikke stå i vejen for det – man laver et ”tillæg”. Det er legitimt. Den demokratiske forpligtigelse til et ”tillæg” imødekommer man med en høring hos borgerne. Når man ser på den store betydning for borgerne som helhed, at vi har ”planer” i Danmark, der regulerer det hele og skaber tryghed, er det vigtigt, at høringer bliver vægtet som fortjent. Tidligere, da især de almene boligforeninger opstod, byggede man to – tre etagers blokke. Dengang valgte man at udarbejde kommuneplaner, hvor områderne til disse ”højhuse” blev planlagt – typisk uden for ”åben-lav” boligbebyggelse og bycentre. Sikkert i erkendelse af, at de ellers ville bryde bymiljøerne med deres voldsomme størrelse og dermed også berøre mange borgere.Man respekterede de vigtige principper for borgerne i kommuneplaner/lokalplaner. Man besluttede tingene i den rigtige rækkefølge. Det var en ganske naturligt ting – alt andet ville være forkert. Damtoften i Ringkøbing og tilsvarende i Skjern er gode eksempler. Nu ser vi en ny udvikling indenfor boligbyggeri med højhuse. Det er kommet for at blive og vil udvikle sig meget. ikke mindst, hvis man lukker op for at placere dem nær bycentrene. Det blev tydelig og aktuel ift. private investorers ønske om at bygge 5-etagers højhuse nær bycentret i Videbæk. I Skjern så vi et forsøg på det. I Videbæk vil et tillæg (en fravigelse) til lokalplanen ændre bestemmelser for bygningshøjde (fem etager), bebyggelsesprocent og opholdsarealer og hvad der deraf følger.Det er en fravigelse på netop de vigtigste principper for borgernes sikkerhed med en lokalplan: arealets overordnede anvendelse,bebyggelsesprocent,bebyggelsens største højde,andre særlige hensyn, som skal iagttages, for eksempel bygningsbevaringshensyn. Derfor bør man – set i lyset af disse højhuses voldsomme indgriben i mange menneskers levevilkår og bybilleder – gøre tingene i den rigtige rækkefølge og som man tidligere gjorde: gennem lokalplaner, kommuneplaner og helhedsplaner og hvad de ellers kaldes, få udpeget områder til disse højhuse. Hvis der er et behov for lejeboliger, vil der også være investorer – med andre ord, man behøver ikke frygte for, at ”væksten” forhindres ved at respektere vigtige principper med lokalplanerne. Debatten i Videbæk har bl.a. taget ugangspunkt i, hvordan det passer ind i bybilledet – Smag og behag. Et affødt resultat af kommuneplaner/lokalplaner er, at begrebet ”smag og behag” bliver elimineret. Den følelse er naturligt forskellig fra menneske til menneske. Det er vel nok den følelse, der giver anledning til flest diskussioner mennesker imellem. Men netop derfor kan det aldrig være en vægtig begrundelse for et tillæg (en fravigelse) til en lokalplan eller kommuneplan. Helge Albertsen og Linda NielsenByrådspolitikere.​

Et halvt år som byrådsmedlem​

Et halvt år som byrådsmedlem er gået og derfor giver det jo anledning tilevaluering.Det har været en spændende og lærerig periode.Og man må lære, at ting tage tid og der i vores demokrati er mangeprocedurer og processer, der skal gennemføres, inden tingene realiseres.Det kræver tålmodighed. Overordnet har vi fået opdateret vores vision. I den forbindelse var/er dernedsat arbejdsgrupper, som på specifikke politikområder skal være medtil at definere politikken overordnet.Disse grupper deltog/deltager jeg i. Jeg kan bedst lide ”hands on” og deter der, man får indflydelsen.Pt. er det i Plan og Udvikling, gruppearbejdet foregår. I beskæftigelsesudvalget har vi fokus på at få alle med i disse gode tider.Gode drøftelser hvor der er en generel enighed i udvalget om det.Ligeledes enighed om, at uddannelse er et nødvendigt redskab. Ikke destore ideologiske træfninger – dejligt. Børne- og familieudvalget er noget mere udfordret. Økonomien hængerikke sammen. Derfor megen fokus på, hvordan vi kan gøre tingeneanderledes for at spare.Senest problemet med at et stigende antal børn sendes ispecialinstitutioner. Det er med til at ødelægge økonomien. Som det erfremgået af Dagbladet, skal det nu undersøges nærmere med en nydecentral struktur – klyngedannelse, hvor økonomiske incitamenter skalnedbringe antallet af børn, som flyttes over i specialinstitutionerne.Jeg er nødt til at være ærlig og sige, at jeg er usikker ved modellen:Vi bevæger os ind i ukendt land, hvor ingen reelt ved, hvad vi får ud af det?Vil vi spare noget og hvad med børnene – der er vel gode grunde til, at de flyttes over i specialinstitutioner?Institutionerne skal igen igennem en strukturændring. Vi har megen fokus på forebyggelse generelt i kommunen, men vi må nokkonstatere, at den pressede økonomi gør det svært.For mig understreger det behovet for at se på, hvordan voresskolestruktur kan ændres, så vi kan bruge pengene på at udviklefolkeskolen, specialinstitutionerne og pasningsinstitutionerne – det vilvære at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, når vi snakkerforebyggelse. Tak til borgmesteren for at han gav udtryk for, at der bør laves enarbejdstidsaftale med folkeskolelærerne. Vi har haft de indledendedrøftelser med lærerne og afstemt forventningerne. Lærerne har medresultatet ved deres urafstemning ved overenskomstforhandlingerne pådet off. område fremstrakt en hånd. Selvfølgelig skal det lykkes. Det bør udvalget kunne imødekomme overforen af de største personalegrupper under udvalgets område. For mig vildet være det nye udvalgs svendeprøve. Landdistriktsrådet er sprængfyldt med entusiasme – Skønt at konstaterede mange ildsjæle i sognene, som skaber initiativer, som vi så forsøger atstøtte bedst muligt i landdistriktsrådet.På sidste møde var der enighed om at få projektet ”omdannelseslandsby”skubbet i gang i en landsby, så vi kan få et gennembrud til inspiration forde andre landsbyer.Ligeledes lytter vi til et stærkt ønske om muligheden for lejeboliger ilandsbyerne – det arbejder vi også med at skabe grundlag for. I Ringkøbing Skjern Forsyning har vi fået nogle sager sat på plads. Vi harogså der vores behov for at se på økonomien, da vi central fra erunderlagt et prisloft. Vi har fokus på en god dialog med vores ejer –kommunen – som bl.a. indeholder ønsket om at få flere opgaver, så vi kanfå mere synergi ud af de mange kvalifikationer i Forsyningen og merevolumen til vores faste omkostninger. Det er en forudsætning for, at vi påsigt kan bevare selskabet på lokale hænder. Halvåret sluttede med en fantastik oplevelse ifm. med vielsen af etbrudepar på Sydmolen i Hvide Sande.Vejret var fantastisk – omgivelserne var fantastiske og parret varfantastisk.Derfra billedet.Rigtig god sommer til alle.​ 

Sommerferie hilsen

Kære medlemVi er på vej mod sommerferie. Derfor sender vi dig en hilsen og et lille tilbage blik på første halvår 2018. Vi i bestyrelsen, har fundet vores ben og har valgt at lægge vore kræfter i at forskelligearrangementer for jer, som medlemmer af partiet. Vi håber meget på din interesse for dekommende arrangementer. I maj havde vi det første medlemsmøde, med politisk indlæg af Søren Elbæk, Anette Lind og en mulighed for at møde den socialdemokratiske kandidat til EU-valget Niels Fuglsang. Desuden havde vi også inviteret alle med interesse til en ulvedebat.Ved det lukkede medlemsmøde fortalte Søren Elbæk hovedpunkterne i det Socialdemokratiske oplæg til de kommende budgetforhandlinger for 2019. Socialdemokratiet vil blandt andet, arbejde for en forbedring af 0 til 6 års området. Samarbejdet med Venstre går fint og der bliver arbejdet med en del socialdemokratiske mærkesager i byrådet.Anette Lind kom med sidste nyt fra Christiansborg. Hun kunne fortælle, at der er uro i regeringen, at LA har svært ved, at styre deres politiske bagland og at LA ministrene ofte er uden egentlig støtte i deres politiske gruppe, men på trods af ”kaos” er der ikke umiddelbart udsigt til valg. Skulle Lars Løkke trykke på valgknappen, er Anette og de andre socialdemokratiske kandidater klar til valgkamp og forhåbentlig med en ny socialdemokratisk ledet regering til følge.Niels Fuglsang fortalte om hans mærkesager og hvorfor han vil vælges. Han vil blandt andet arbejde på at gøre op med den økonomiske ulighed der er i EU.Efter medlemsmødet var der debatmøde omkring ulven i vores område. Det var et tværpolitisk-møde med deltagelse af S. DF. V og gruppen for ulve i Danmark. Mødet var åben for alle med interesse. Flere end 50 mødte op. Debatmødet blev indledt med et oplæg af naturvejleder Sabine Jensen der har studeret ulve i Tyskland. Efter oplægget var der panel debat. I panelet var vores Anette Lind, Dennis Flydtkjær fra DF, Erik Poulsen EU-kandidat for Venstre og Leif Meldgaard fra Ulveforum.comEn god aften med en livlig debat, men med John G som ordstyrer, blev der holdt en sober tone. Tak til John.Vi er allerede klar med næste medlems arrangement, den bliver afholdt den 15. september i Adventurepark Ringkøbing fra kl. 13.00 til 17.00. Mødet vil være et familie arrangement hvor medlemmer af socialdemokratiet Ringkøbing Skjern kan invitere børn og børnebørn med. Medlemmer er gratis. For ikke medlemmer, vil der være en brugerbetaling på 50 kr. Børn under 7 er gratis. Der vil være en kaffepause og et kort politisk indlæg fra Søren omkring kl. 14.30. Sæt kryds i kalenderen, vi håber at der er mange der har lyst til at slå en viceborgmester i golf 😊Der kommer mere info omkring arrangementet efter sommerferien.Vi har i bestyrelsen besluttet, at der vil blive holdt 2 faste medlemsmøder om året, hvor det før sommerferie vil være et debatmøde kombineret med et medlemsmøde, og efter sommerferien vil det være et familieorienteret medlemsmøde, datoerne er fastlagt for 2019, debatmødet er den 6. maj og familie mødet er den 12. september, udover det, vil der blive afholdt medlemsmøder efter behov.Til slut, vil vi i socialdemokratiet Ringkøbing Skjern ønske jer en rigtig god sommerferie. Vi glæder os til at se jer den 15. september i Adventurepark Ringkøbing.De bedste hilsnerFormand for Socialdemokratiet Ringkøbing Skjern.Per Kamp StefansenTel: 21757594Mail: stefansen1967@gmail.com​

Bestyrelsesmøde hos Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune​

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 19.00 – 21.00 Skjern Dagsorden.1: Godkendelse af referat2: Gennemgang af økonomi-status og medlemsstats3: Opsamling på medlemsmøde, ulvemøde/debatmøde.4: Næste medlemsmøde.5: Hjemmeside/Facebook.6: Evt.: Til stede: Per, Jill, Tanja, Erik, KajAfbud fra: Benjamin, Sally Af referatet fremgår de tinger der kræver opfølgning med understreget tekst Godkendelse af referatReferatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden yderligere kommentar Gennemgang af økonomi-status og medlems statusGennemgang af økonomi og medlems status, uden yderligere kommentarer. Evaluering af medlemsmøde og ulvemøde/debatmødeMedlemsmøde: ønske om større deltagelse og afkortning af tiden. Men ellers er modellen fin.Start lidt senere evt. kl. 18.00 og mere lokalt islæt.Skal der være mad?Godt med kontakt med kommunalpolitikere Åbent debatmøde: god idé - hold fast i den model. Der var livlig debat og oplæg der gav kant. Der skal planlægges et nyt d. 6. maj 2019. Ideer: Søren og Hans – meget gerne kommunalpolitisk Datoer for kommende medlemsmøder blev aftalt:• Lørdag d. 15. september 2018: Adventure park• Mandag d. 6. maj 2019: Debatmøde- kombineret med medlemsmøde.• Lørdag d. 14.september 2019: Nyt arrangement skal planlægges. Kommende Medlemsmøde:Lørdag den 15. september kl. 13.00 -17.00Pris 80 kr. pr. personMedlemmer med familie relationer. Praktiske opgaver:• Kalenderbookning hos Politiker! (Per)• Skal der bookes et antal hos Adventurepark? (Sally)• Gennemgå området og forbered dagen (Sally, Kaj og Per)• Gameplan: (Sally og Kaj)• Invitationer – save the date! (Tanja laver forslag) – Per sender ud.• Tilmelding skal sendes til Jill på Mail: libner@skjern-net.dk eller telefon 22295342. (Jill)• Kage og Kaffe, Juice (Bestyrelsen – opgaverne fordeles ved bestyrelsesmødet dagen før) Oplysninger i invitation:• Én skal være medlem• Alle medlemmer er gratis, - medlemmer på dagen er også gratis.• Oplysninger:▪ Navn, hvem er medlem hvem er ikke ▪ Ønskes medlemskab?▪ Alder på børn.• Tidsfrist: fredag 31.8• Børn under 7 år er gratis.• Pris: Medlemmer: gratis, Ikke medlemmer: 50kr.• Betaling: på Mobile Pay til 22295342 (Jill)• Konkurrencer med politikerne: Slå Søren i golf eller vælt John G. omkuld i Bumper ball. Program:• 13.00: Velkomst ved Formand• Opdeling og igangsætning af aktiviteter• 14.30-15.15: kaffe, kage og Juice med orientering og dialog fra byrådspolitikere• 15.15 – 16.50: Næste omgang aktiviteter• 16.50: Afslutning og tak for i dag Hjemmeside.Hjemmesiden skal opdateres med kalender, referater, bestyrelsesmedlemmer mm.(Per) Facebook – løbende opdateringer (Tanja) Hvert bestyrelsesmedlem fremsender billede ved byskilt sammen med en kort tekst – INDEN SOMMERFERIEN,  Eventuelt... • Dynamikdagen i Lem: d. 23.6 kl. 9.30-14.00 (Smedetorvet) Soc. Har en plads. Sally, John, Søren, Niels Fuglsang er med på dagen. Pavillon opstilling (Erik og Sally/Kaj)Bestilling af Bolcher og balloner (Jill)Roser (Søren)Borde og stole må lånes på stedet.• GDPR: Vejledning sendes til Tanja som sætter sig ind materialet. (Per)• Kalender til kommende halvår: (Tanja)  Opfølgning • Tiltag i forhold til kommende ind/udmeldelser. – (Per og Kaj)• Medlemsansvarlig ændring i MF-dialogen(Per)• Til kalender: Dato for generalforsamling mandag d. 18. februar (Per og Tanja)• Nyhedsbrev (Per)• Praktiske opgaver til kommende medlemsmøde- se oversigt (Alle)​ 

...
...

Forbyd mobiltelefonen??

Venstres byrådskandidat Jens Højland opfordrer i torsdagens avis til at forbyde mobiltelefoner i skolerne - angiveligt for at  undgå mobning på sociale medier. Men det løser da intet at forbyde mobilen i skoletiden, for mobning på sociale medier foregår 24/7.

 

Vi skal stoppe mobning ved at forebygge og tage hånd om de dårlige mønstre, der ligger til grund for mobning. I dag ved vi meget om årsagerne til mobning, og det gør det nemmere at løse problemerne, når - og før - de opstår. I Børne og Familieudvalget har vi sat et arbejde i gang, der skal munde ud i konkrete initiativer, der fremmer trivsel og forebygger mobning. I processen inddrages eksperter på området og børn, der har været udsat for mobning. Arbejdet introduceres i skoler og dagtilbud i det nye år.

 

Jens Højland er bange for, vi er ved at skabe en generation, der er hjælpeløse uden deres mobiltelefon. Han har en pointe, men mobilen er kommet for at blive, og det løser ikke noget at forbyde den. Men det kræver dannelse - opdragelse om man vil - at skabe et balanceret forhold til den lille tidsrøver, og vi voksne kan jo starte med at være gode eksempler.

 

Jens Højland efterlyser en politik på området, der siger nej tak til mobiltelefoner i skolen. Det vil jeg kalde utidig politisk indblanding. Jeg synes, den enkelte skole sammen med forældrene skal sætte klare retningslinjer for hvornår, hvordan og hvor meget mobilen skal fylde i elevernes hverdag.

Socialdemokratiet Ringkøbing-Skjern